Send oss en forespørsel

Varmepumpeservice

Hvorfor bør man ha service på ei varmepumpe?

Når du kjøper en varmepumpe er det viktig at den installeres av en godkjent installatør. En slik installatør skal også være i stand til å utføre service, og vi anbefaler at dette blir gjort ca. annet hvert år.

Installatøren som kommer på besøk for en service vil blant annet kontrollere gassmengden i kjøleelementet i varmepumpen. Om pumpen har for lite gass vil den ikke kunne varme eller kjøle huset ditt slik den skal. Dessuten er det ikke bra for kompressoren å kjøre med for lav gassmengde, og det kan føre til at den blir ødelagt.

Ellers vil installatøren som regel kjøre en temperaturkontroll (både varme- og kjøledrift), kontrollere strømforbruket og arbeidstrykk, samt visuelt sjekke alle kjølerør og koblinger. Han eller hun vil også rengjøre «innedelen» med trykkluft og eventuelt avfettingsmiddel, samt rengjøre «utedelen».

 

Fordeler med en grundig service:

  • Forlenget levetid på bevegelige deler og mindre slitasje
  • Bedre virkningsgrad og avgitt effekt, som fører til høyere besparelse (mindre strømforbruk)
  • Mindre støy fra maskinen
  • Hindrer uønsket lukt

 

Pris kun 1990 kr*! Kontakt oss på 78 06 61 60 – www.wangsvik.no

 

*Eventuelle reparasjoner kommer i tillegg.  Tilbudet gjelder i hele Lofoten og kjøregodtgjørelse tilkommer, utenom Kabelvåg og Svolvær.